Rada vlády pro zdravotní rizika

Rada vlády pro zdravotní rizika je stálým iniciačním a poradním orgánem vlády. Jejím základním úkolem je řešit a reagovat veškeré situace související se zdravotním rizikem pro občany a území České republiky. Rada vlády pro zdravotní rizika byla zřízena usnesením vlády č. 813 ze dne 27. července 2020. 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rada_vlady_pro_zdravotni_rizika/uvodni-text-rada-vlady-pro-zdravotni-rizika-183146/ 

Translate »
Share This