Sdělení MF k otázce konání dílčí části auditorské zkoušky v souvislosti s pandemií COVID-19

V souvislosti s nouzovým stavem a omezeními přijatými v rámci boje proti šíření pandemie COVID-19 nebylo po určité období možné vyhovět požadavku na konání dílčí části auditorské zkoušky. Tato překážka vychází z následujících usneseních vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.
Usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav od dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Návazně na to byl nouzový stav usneseními vlády (č. 396 a č. 485) prodloužen do 17. května 2020.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vláda usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 217 o přijetí krizového opatření, které bylo vyhlášeno pod č. 87/2020 Sb., s účinností ode dne 16. března 2020 do dne 24. března 2020 uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu.

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/externi-audit/ostatni-informace-a-dokumenty/sdeleni-mf-k-otazce-konani-dilci-casti-a-38829 

Translate »
Share This