Klára Dostálová představila Krizový akční plán cestovního ruchu

Vláda na svém dnešním jednání schválila Krizový akční plán cestovního ruchu v České republice 2020-2021, který předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Akční plán obsahuje šestnáct, často provázaných opatření. Má přispět k obnovení odvětví cestovního ruchu v České republice.
„Opatření přijatá vzhledem k omezení šíření COVID-19 měla zásadní ekonomické dopady na odvětví cestovního ruchu a dochází tak ohrožení 3% podílu výkonu odvětví na HDP ČR, 4,5% podílu na celkové zaměstnanosti, 24,5% podílu na celkovém exportu služeb. Přímo je ve službách cestovního ruchu ohroženo až 80 tisíc pracovních míst. Krizový akční plán, který jsem dnes představila ostatním členům vlády, nastiňuje možnosti obnovy odvětví cestovního ruchu. Naše snaha má širokou podporu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/klara-dostalova-predstavila-krizovy-akcni-plan-ces 

Translate »
Share This