Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR po skončení nouzového stavu – od 18. května 2020 do 16. července 2020

V souvislosti s pandemií COVID-19 vláda České republiky (dále jen „ČR“) 12. března 2020 vyhlásila nouzový stav, který byl ukončen 17. května 2020.

Níže je uveden postup dotčených státních orgánů řešících pobytové záležitosti cizinců po skončení nouzového stavu v ČR, který bude přechodně uplatňován po dobu 60 dnů (tj. do 16. července 2020).
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-reseni-pobytovych-zalezitosti-cizincu-na-uzemi-cr-po-skonceni-nouzoveho-stavu-od-18-kvetna-2020-do-16-cervence-2020.aspx 

Translate »
Share This