Rozvolnění opatření v souvislosti s covid-19 k 11. 5. 2020

S ohledem na aktuální harmonogram Vlády ČR na postupné uvolňování mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění covid-19, resp. povolením hromadných akcí do 100 osob, je za podmínky dodržení stanovených hygienických opatření možné od 11. května 2020 realizovat akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání v celém rozsahu dle platné akreditace. Mezi stanovená hygienická opatření patří: dodržení odstupu 2 m, používání roušek (nebo jiných prostředků zakrývajících nos a ústa), dostupnost desinfekčních prostředků, účastníci bez akutních respiračních obtíží (čestné prohlášení).

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/rozvolneni-opatreni-v-souvislosti-s-covid-19-k-11-5-2020_19175_3.html

Translate »
Share This