Projev předsedy vlády Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně

Na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 28. dubna 2020 vystoupil předseda vlády Andrej Babiš s projevem, v němž požádal poslance o prodloužení nouzového stavu. Zdůraznil mimo jiné, že Česká republika je i nadále kvůli riziku šíření epidemie koronaviru SARS-CoV-2 ve stavu nebezpečí, i nadále jsou ohroženy životy, zdraví, majetek, ale i vnitřní pořádek naší země a bezpečnost.

Takže dobrý den všem. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, věřil jsem, že už Poslaneckou sněmovnu nebudu muset žádat o další prodloužení nouzového stavu, a to hlavně proto, že si myslím, že naše země objektivně zvládla pandemii koronaviru jako jedna z nejlepších v EU, a naši epidemiologové potvrdili, že máme nákazu pod kontrolou prozatím, a doporučili, abychom se už začali opatrně vracet k normálnímu stavu. Proto vlastně už jsem minulý týden avizoval, že asi prodloužení nouzového stavu nejspíš nebude potřeba. Přesto vás ještě dnes žádám, a to z důvodů, které jsou vám všem známé.

Minulý čtvrtek 23. dubna vydal Městský soud v Praze rozsudek, kterým zrušil některá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, i ta klíčová, a to regulaci volného pohybu osob, zamezení konání hromadných akcí nebo zákaz provozu obchodů či jiných provozoven. Soud dospěl k závěru, že takto zásadní krizová omezení nesmí ani v době nouzového stavu vydávat Ministerstvo zdravotnictví formou mimořádných opatření zákona o ochraně veřejného zdraví, ale pouze formou krizových opatření podle krizového zákona.

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/projevy/projev-predsedy-vlady-andreje-babise-v-poslanecke-snemovne-181249/

Translate »
Share This