Projev ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

V souvislosti s požadavkem vlády na prodloužení nouzového stavu vystoupil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v úterý 28. dubna 2020 se svým projevem. 


Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dnes před vás předstupujeme, abychom vás požádali o nemalou věc, a tou je prodloužení nouzového stavu v České republice. Když jsem poslouchal kolegy přede mnou, tak jsem nabyl dojmu, že oni dělají něco pro nás jako pro vládu. Ale to tak není. My nouzový stav chceme prodloužit, protože to je nezbytné pro ochranu našich občanů. Neděláte to pro nás, děláte to pro to, abychom zvládli obrovskou krizi, které čelíme, největší pandemii na území České republiky za posledních sto let.

Já sám jsem nebyl vždy příznivcem prodloužení nouzového stavu. To určitě víte na základě mých výroků. Myslel jsem si, že to není potřeba. Myslel jsem si, že nouzový stav má být vyhlašován na nezbytně nutnou dobu a že po ukončení největší krizové fáze, budeme postupovat podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaných na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Tak jsme k tomu přistupovali.

Situace se zásadním způsobem změnila rozhodnutím Městského soudu v Praze. My to samozřejmě respektujeme, byť si tímto názorem nejsme zcela jisti a podáme určitě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Mimo jiné i proto, že jde o bezprecedentní rozhodnutí v České republice, což ostatně konstatuje i pražský soud.

http://www.mzcr.cz/dokumenty/projev-ministra-zdravotnictvi-adama-vojtecha-v-poslanecke-snemovne-parlamentu-cr_19104_1.html

Translate »
Share This