Ekonomická (fiskální) opatření členských států EU-27 a Spojeného království v reakci na pandemii COVID-19

Současně s přesunutím epicentra nákazy z Asie do Evropy a přijímáním řady opatření zajišťujících společenský odstup obyvatelstva začala být zřejmá i závažnost souvisejících dopadů na ekonomiku. Následovala vlna nově přijímaných ekonomických opatření ze strany členských států jak na národní, tak regionální úrovni, kterou doplnily i iniciativy na úrovni EU. Vzhledem k překotnému přijímání jednotlivých balíčků obsahujících četná opatření na podporu ekonomik vznikla potřeba jejich přehledného a úsporného shrnutí, které by poskytlo ucelený obrázek o tom, jak jednotlivé státy postupují, což by mohlo umožnit i jakési srovnání mezi nimi.

Za tímto účelem analytici Sekce pro evropské záležitosti (SEZ) Úřadu vlády ČR zpracovali tabulku (viz níže), která nabízí souhrnný přehled o fiskálních opatřeních přijatých členskými státy EU-27 a Spojeným královstvím na národní, v některých případech i regionální úrovni. Vzhledem k jejich odlišné povaze nejsou zahrnuta opatření v oblasti měnové politiky realizovaná centrálními bankami a různé přesuny finančních prostředků v rámci veřejného sektoru (typicky např. zvýšení výdajů nemocnic). Rovněž v tabulce nejsou zahrnuta ekonomická opatření na úrovni EU-27 jako celku vzhledem k tomu, že příslušná ucelená informace je dostupná mj. na webových stránkách unijních institucí. Analytici SEZ vycházeli při zpracovávání příslušné tabulky ekonomických opatření zejména z mapy opatření zpracované OECD (https://oecd.github.io/OECD-covid-action-map/), z přehledu opatření od MMF (https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#B) a z podkladů poskytnutých kolegyněmi a kolegy v rámci SEZ.

https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/ekonomicka-fiskalni-opatreni-clenskych-statu-eu-27-a-spojeneho-kralovstvi-v-reakci-na-pandemii-covid-19-181263/

Translate »
Share This