Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách

Přehled harmonogramů
Uvolnění podnikatelských a dalších činností
Rozvolnění ve školách a školských zařízeních
Rozvolnění v oblasti sociálních služeb

  pondělí 20. dubna
  Řemesla s provozovnou, rozpis konkrétních řemesel.
  Farmářské trhy a další venkovní trhy a tržiště.
  Autobazary a autosalóny.
  Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT).
  Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek. Doporučení pro obce k postupu pro konání sňatečných obřadů.
  Doporučení Ministerstva zdravotnictví k uvolnění opatření od 20. dubna 2020.

  pátek 24. dubna
  Bohoslužby do 15 osob za přesně definovaných podmínek.
  Zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání v počtu nejvýše 10 osob za stanovených podmínek.
  Příslušné krizové opatření.

  pondělí 27. dubna
  Provozovny do 2 500 m2 včetně turistických informačních center, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách).
  Autoškoly
  Posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny).
  Knihovny, doporučení Ministerstva kultury pro otevírající se knihovny.
  Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory).
  Krizové opatřední platné od 27. dubna.

  Celá zpráva https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-podnikatelskych-cinnosti–opatreni-ve-skolach-a-v-socialnich-sluzbach-180969/ 

  Translate »
  Share This