Informace o realizaci projektů financovaných z evropských zdrojů

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) poskytla Sekretariátu RVNNO vyjádření ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové k otázkám týkajícím se realizace projektů z evropských zdrojů v souvislosti se situací v důsledku COVID-19.

Sekretariát RVNNO si dovoluje sdílet odpověď ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové na položené otázky. Plný text zprávy, včetně úvodního dopisu ředitele AVPO ČR Marka Šedivého, nalezte na tomto odkaze.

Translate »
Share This