Ekonomická (fiskální) opatření členských států EU-27 a Spojeného království v reakci na pandemii COVID-19

Současně s přesunutím epicentra nákazy z Asie do Evropy a přijímáním řady opatření zajišťujících společenský odstup obyvatelstva začala být zřejmá i závažnost souvisejících dopadů na ekonomiku. Následovala vlna nově přijímaných ekonomických opatření ze strany členských států jak na národní, tak regionální úrovni, kterou doplnily i iniciativy na úrovni EU. Vzhledem k překotnému přijímání jednotlivých balíčků obsahujících četná opatření na podporu ekonomik vznikla potřeba jejich přehledného a úsporného shrnutí, které by poskytlo ucelený obrázek o tom, jak jednotlivé státy postupují, což by mohlo umožnit i jakési srovnání mezi nimi.

Translate »
Share This