Čtvrtletní aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020

V souvislosti s březnovou novelizací zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 přistoupilo Ministerstvo financí v rámci předkládané Čtvrtletí zprávy o řízení státního dluhu za 1. čtvrtletí 2020 také k mimořádné čtvrtletní aktualizaci Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 vydané dne 20. prosince 2019. Ministerstvo financí k takové aktualizaci přistupuje historicky poprvé, a to v reakci na události související s pandemickým šířením koronaviru SARS-CoV-2. Nově upravené vymezení operačního rámce umožňuje pružné působení Ministerstva financí na domácím a zahraničních finančních trzích při aktivním získávání dodatečných zdrojů peněžních prostředků sloužících ke krytí zvýšených krizových výdajů a výpadku příjmů státního rozpočtu a posilování rezerv peněžních prostředků k zajištění hladkého financování opatření vlády České republiky ke zmírňování ekonomických dopadů pandemie.

Translate »
Share This