Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila opatření k řešení urgentních výzev ve výzkumu

Vzhledem k okolnostem a opatřením přijatým Úřadem vlády ČR v souvislosti se situací kolem koronaviru zrušilo předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace pravidelné zasedání RVVI ve Strakově akademii k termínu 27. března 2020 a vyhlásilo k vybraným bodům původně plánovaného programu hlasování per rollam s termínem do 31. března. K hlavním bodům hlasování patřily Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+ a Postup při vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami. Závěry jednání reflektují aktuální situaci ohrožení koronavirovou pandemií…

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/rada-vlady-schvalila-opatreni-k-reseni-urgentnich-vyzev-ve-vyzkumu-180858/

Translate »
Share This