Témata z dnešní TK vlády + Schillerová nechce odškodné za ušlý zisk pro firmy

1. Výběr témat z dnešní TK vlády:
– návrh mimořádného zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 
– nové výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách
– program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 s názvem Ošetřovné pro OSVČ

Vláda se zabývala také problematikou dezinfekčních prostředků, s jejichž zajištěním je problém kvůli enormní poptávce. Centralizovaným nákupem dezinfekčních přípravků osobní hygieny určených k dezinfekci rukou bylo vládou pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ke zvládnutí situace požádal ministr průmyslu a obchodu ministra zdravotnictví o povolení dodávání přípravku Anti-COVID na trh a zároveň o rozšíření výčtu držitelů povolení k této výjimce. To umožní zapojit do výroby dezinfekčního přípravku na bázi ethanolu další zájemce. Ministerstvo průmyslu a obchodu se zavázalo kontrolovat výši produkce, strukturu a výši dodávek dezinfekčních přípravků na ruce na trh a v případě, že bude trh již saturován, informovat Ministerstvo zdravotnictví, které bezodkladně vydaná povolení zruší.

Celá zpráva na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/zadatele-o-davky-nebudou-muset-na-urady–navrhuje-vlada–schvalila-i-dotacni-program-na-osetrovne-pro-osvc-180635/ 
Výsledky jednání vlády na  https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-26–brezna-2020-180632/ 


2. Schillerová nechce odškodné za ušlý zisk pro firmy. Podle Stanjury by měla rezignovat
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3067696-schillerova-nechce-odskodne-za-usly-zisk-pro-firmy-podle-stanjury-mela-rezignovat 

Translate »
Share This