Souhrn platných nařízení aktualizovaný k dnešnímu podvečeru (26.03.2020)

Opatření v oblasti maloobchodu
s účinností od 25. března 2020 od 6.00 do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

potravin,
pohonných hmot,
paliv,
hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
lékárny, prodejny a výdejny zdravotnických prostředků,
malých domácích zvířat,
krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
novin, časopisů,
tabákových výrobků,
služeb prádelen a čistíren,
opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
pokladní prodej jízdenek,
lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
provozování pohřební služby,
květinářství,
provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

s účinností od 27. března 2020 od 6.00 se zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách nevztahuje na 

zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost
opravy, údržba a instalace strojů a zařízení pro domácnost
provozovatelé pohřebišť, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských ostatků do uren
myčky automobilů

pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny;
zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona;

od 25. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin,hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 mv čase mezi 8.00 hod. a 10:00 hod. s výjimkou osob starších 65 let věku a jejich nezbytného doprovodu, držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobním poměru zařízení poskytujících pečovatelskoz službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru;
všem provozovatelům maloobchodních prodejen s prodejní plochou nižší než 500 mse od 25. března nařizuje senory nad 65 let a držitele průkazu ZTP/P nad 50 let při prodeji upřednostnit;
všem provozovatelům maloobchodních prodejen se doporučuje dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu;
s platností od 24. března 2020, 00.00 hod. do dne 1. dubna 2020 se nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:

je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny

s účinností ode dne 25. března 2020 od 6.00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček)

s účinností od 14. března 2020 06.00 platí zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích;

Translate »
Share This